Trúng lưới điện miền Nam, tăng sản lượng trước cuối năm nay

Vào tháng 10, do bộ phận kinh doanh của trụ sở Trung tâm Dự án Vân Nam trúng thầu mảng kinh doanh lưới điện miền Nam, Fuzhou Bright đã bố trí sản xuất hợp lý để hoàn thành việc giao sản phẩm theo đúng tiến độ, đồng thời sắp xếp cẩn thận và quản lý khoa học cho các quy trình từ mua sắm vật tư, quy trình sản xuất và các hạng mục kiểm tra, cuối cùng đã hoàn thành việc sản xuất và bàn giao 60 chiếc KLT-PWP, 60 chiếc KLT-6180E và 50 chiếc KLT-EMP1000 trước cuối tháng 11.

Ba sản phẩm trên là sản phẩm khẩn cấp xếp dỡ tự động do một mình Fuzhou Brighter phát triển và sản xuất.Việc bốc xếp hàng hóa trên một chiếc xe bán tải nhỏ có thể được thực hiện một cách nhanh chóng bởi một người.Các sản phẩm khẩn cấp thực sự nhanh chóng và dễ dàng vận chuyển.Do khả năng vận hành và tính cơ động tuyệt vời của ba dòng sản phẩm này, chúng đã trúng thầu nhiều dự án đấu thầu của các doanh nghiệp lớn trong nước trong những năm gần đây và trở thành mặt hàng bán chạy nhất hiện nay của công ty.

KLT-PWP 1000

图片1
图片2
图片3
图片4
图片5
图片6

KLT-6180E

图片7
图片8
图片9
图片10
图片11
图片12

KLT-EMP1000

图片13
图片14
图片15
图片16
图片17
图片18

Thời gian đăng: 30-11-2021